fredag 20. juni 2008

Tagget x 2

Here are the rules: The rules of the game get posted at the beginning. Each player answers the questions about themselves. At the end of the post, the player then tags 5-6 people and posts their names, then goes to their blogs and leaves them a comment, letting them know they’ve been tagged and asking them to read your blog. Let the person who tagged you know when you’ve posted your answer.

1) Ten years ago: Da var jeg nitten år... Studerte på Høgskolen i Østfold, avdeling helsefag, altså vernepleien. Bodde litt hos mamma og pappa, og litt hos ho svigermor.

2) Five things in todays ”to do”-list:
Siden det allerde er langt på dag, eller det er kveld...
1. Bade unger
2. Lage kveldsmat
3. Legge og lese for unger...
4. Sloss litt med evighetsarbeidet -klær...
5. Sove!

3) Snacks I enjoy: Sørlandschips medcrem fraich og urter "mmmmmmmmmmmmm"

4) Things I would do if I was a millionaire: Slette litt gjeld..., slutta og jobbe, og kost meg hjemme med gutta mine og reist masse.

5) Places I have lived: Veldig stedebunden... Rygge og Råde...

I now pass this to: Maria, Tessa79, Catalina og Maya.

Ingen kommentarer: